36 Hyvettä
Eettiset arvot
hengellisessä Satanismissa

TOISTAISEKSI TYÖN ALLA

I. Vapaus
II. Lankeemus
III. Realismi
IV. Kuolema
V. Jumalien kunnioittaminen
VI. Kehitys & Evoluutio
VII. Viisaus
VIII. Totuus
IX. Jumaluus
I. Ihmiseksi
II. Tuho & Sota
III. Urheus
IV. Yhteiskunta
V. Hierarkia
VI. Teot & Jalot teot
VII. Voima viisaudessa
VIII. Suuruus
IX. Oikeus
I. Nykyhetki
II. Tiedon tavoittelu
III. Rehellisyys & Eheys
IV. Uskollisuus & Täsmällisyys
V. Ystävyys
VI. Kohtuullisuus
VII. Maailman parantaminen
VIII. Harmonia
IX. Tunne itsesi
I. Luonnollinen polku
II. Rakkaus & Viha
III. Luominen
IV. Tasapaino
V. Entropia
VI. Pathesis & Energia
VII. Perhe & Esivanhemmat
VIII. Kauneus
IX. Täydellistymä

TOISTAISEKSI TYÖN ALLA

Sivun on luonut Ylipappi Hooded Cobra 666


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457