Hengellinen satanismi eroaa LaVeyn satanismista. Olemme tietoisia Saatanan/Luciferin olemassaolosta todellisena olentona. Emme ole ateisteja! Suurista eroavaisuuksista huolimatta Anton Szandor LaVeyn vuonna 1966 perustama Saatanan kirkko on nykyisin ateistisella kannalla ulkoisten jumaluuksien suhteen ja pitää Saatanaa vain "arkkityyppinä". 

Satojen tuntien intensiivisen ja syvällisen tutkimuksen pohjalta saadun uuden tiedon valossa olemme saaneet selville seuraavaa: 

1. Saatana on todellinen Luojajumalamme. 
"JHVH", jonka harhaanjohdetut muutoin tuntevat nimellä "Jehova", on keinotekoinen entiteetti. "JHVH" tarkoittaa neljää elementtiä ja kulmaa yleisön saatavilla olevissa suosituissa juutalaisissa taikajärjestelmissä.

2. Hahmo "Jeesus Kristus" on fiktiivinen ja varastettu noin yli 18:sta pakanallisesta legendasta, joissa Jumala, kuten Odin, roikkuu puusta ja nousee sitten ylös, ja se on toinen kuvaus sielun muuntamisen alkemiallisesta operaatiosta - kuolemasta ja sitten ylösnousemuksesta. 
Nasaretilainen ei ole eikä ole koskaan ollut muuta kuin väline kaiken todellisen hengellisen tiedon poistamiseksi ja kansan riisumiseksi hengellisistä voimistaan. Ihmiskunta on maksanut triljoonien ja taas triljoonien dollarien verran ja sairauksilla, kurjuudella ja kärsimyksellä tämän tiedon poistamisesta. Hengellinen tieto tuhottiin, vääristettiin ja turmeltui järjestelmällisesti, jotta MEIDÄT KAIKKI voitiin HENGELLISESTI JA RAHALLISESTI orjuuttaa. Pakottamalla kansaa uskomaan, että Nasaretilainen on todellinen entiteetti, huipulla olevat ovat säilyttäneet hallinnan ja niittäneet mittaamatonta vaurautta ja valtaa.

3. Todellinen satanismi edelsi kristinuskoa tuhansia vuosia, ja se perustuu sielun täydelliseen muuntumiseen. Kristittyjä harhautetaan "Jeesuksen Kristuksen hyväksymiseen" ja "pelastuneena elämiseen", mikä kaikki on valhetta. Kaikki kristillisessä uskonnossa on valhetta, ja me todistamme tämän yli kaiken epäilyksen. Kristillinen "pelastunut" huijaus perustuu varastettuun ja turmeltuneeseen tietoon alkemiasta, jossa ihminen todella työskentelee hengellisesti muuttaakseen sielunsa jumaluuteen. 

Monet perinteiset satanistit palvovat Saatanaa/Luciferia. Jotkut tunnustavat hänet ystäväkseen eivätkä palvo häntä. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja henkilökohtaisia valintoja. Suhde Saatanaan/Luciferiin on yksilön oma asia, sillä satanismi arvostaa vapaata ajattelua ja yksilöllisyyttä. 

Saatana on tiedon tuoja. Henkisen satanismin tavoitteena on soveltaa tätä tietoa ja muuttaa sielumme jumaluudeksi, kuten Luojajumalamme Saatana alun perin tarkoitti. 

Toisin kuin useimmat uskonnot, henkinen satanismi rohkaisee kyseenalaistamaan kaiken. Parhaana versiona itsestään oleminen ja rajoitusten ylittäminen ovat henkisen satanismin ydin, ja tämä alkaa aivojen käyttämisestä maksimaaliseen potentiaaliinsa. 
Hengellinen satanismi ei ole millään tavalla ristiriidassa tieteen kanssa. Kannustamme ja tuemme voimakkaasti kaikkea tieteellistä tietoa ja tutkimusta. Olemme hyvin tietoisia siitä, että ihmiskunta on vaarallisesti jäljessä tieteellisessä tiedossa ja ymmärryksessä, mikä johtuu kristinuskon vuosisatojen ajan harjoittamasta sorrosta. Uskomme, että kaikki hengelliset ja paranormaalit ilmiöt voidaan selittää tieteellisesti rationaalisesti; tieteellinen tieto ei ole vielä edennyt tarpeeksi pitkälle ymmärtääkseen tai selittääkseen paljon niin sanottua "yliluonnollista". 

Hengellisessä satanismissa ei ole välikäsiä. Kannustamme voimakkaasti ihmisiä olemaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa Saatanan kanssa. Ministeriö on täällä vain opastamassa ja tukemassa. Ihmisen suhde Saatanaan on kyseisen yksilön ja Saatanan välinen. Otamme kannan "vastuu vastuulliselle". Emme aseta rajoituksia tietämykselle tai henkilökohtaiselle vallalle ja teemme kaikkemme, jotta kaikki tieto olisi KAIKKIEN saatavilla - ei vain harvojen valittujen, jotka ovat itseoikeutettua "eliittiä", kuten muissa uskonnoissa. Saatana rohkaisee itseopiskeluun, oppimiseen, suoraan kokemukseen. 

Useimmat henkiset satanistit sitoutuvat Saatanaan. Sitoutuminen on hyvin tärkeää, koska Saatana suojelee meitä, kun työskentelemme voimiemme kehittämiseksi. Ne, jotka toimivat yksin tai ilman henkistä suojelua, kohtaavat usein katastrofin. Kun on kerran sitoutunut, demonit usein ohjaavat meitä ja työskentelevät kanssamme auttaakseen meitä edistymään. Toisin kuin oikean käden polun uskonnot, henkinen satanismi kannustaa toimintaan. Saatana haluaa, että hänen kansansa elää elämää täysillä ja kehittyy. 

Saatana on aina tukenamme, mutta kun edistymme, hän odottaa meidän hoitavan asiat niin kuin kykenemme, itse, omia voimiamme käyttäen. Kristinusko ja sen kumppanit tekevät ihmisistä tietoisesti rampoja. Kristityt riemuitsevat ikuisesti siitä, kuinka heidän nasaretilainen on parantanut ihmisiä. Nämä ihmiset jäävät orjiksi, koska heitä ei koskaan opeteta eikä vaadita parantamaan itseään tai muita. Nasaretilaisen arkkityyppi edustaa orjuutta, palvelemista ja loputtoman hyväksikäytön kestämistä, jotta ihmiskunta voitaisiin ohjelmoida täydellisiksi orjiksi uuteen maailmanjärjestykseen. Nasaretilainen painottaa vain "kuolemanjälkeistä elämää" luodakseen ajattelutavan, jonka mukaan tämänhetkisellä elämällämme ei ole merkitystä. Tämä mielentila on välttämätön kaikenlaisen hyväksikäytön sietämiseksi harvojen hyväksi. 
"Se on palvellut meitä hyvin, tämä myytti Kristuksesta."
-Paavi Leo X [1475-1521]

Mitä tulee kristinuskoon liittyviin niin sanottuihin "ihmeisiin", kaikki parantumiset ovat olleet hyvin harvinaisia. Nämäkin perustuvat sielun muuttamiseen liittyviin vertauskuviin. Kuka tahansa ihminen, jolla on hengellistä tietoa ja voimaa, voi saada aikaan kaikki ne teot, jotka Raamatussa liitetään nasaretilaiselle, ja enemmänkin. Useimmat kristityt eivät ole tietoisia siitä, että he ovat tekemisissä häijyjen avaruusolentojen [vihollisten, jotka tunnetaan myös nimellä "enkelit", ja toisen ET-rodun, joka tunnetaan nimellä harmaat] kanssa, jotka pistävät silloin tällöin näytöksen pystyyn antaakseen valheelle uskottavuutta. New Age -harrastajien kanssa monet kutsuvat enkeleitä apuun eivätkä opi mitään. Sama ihmisen tietämättömyyden ja voimattomuuden teema vallitsee. Saatana/Lucifer on ihmiskunnan todellinen Luoja-Jumala ja suuri vapauttaja. Hän ei pelkää ihmisiä, joilla on henkistä voimaa ja tietoa, koska hän on totuudenmukainen eikä hänellä ole mitään salattavaa. 

Saatana antaa meille tiedon, jotta meistä tulisi itsenäisiä ja vapaita. Hän ohjaa meitä olemaan oman elämämme ja kohtalomme herroja. Saatana ja hänen demoninsa ovat aina paikalla auttamassa meitä, kun on asioita, joita emme vielä pysty käsittelemään. 

Saatana pitää lupauksensa; hän on johdonmukainen ja rakastava omiensa kanssa. Saatana edustaa vapautta, voimaa, valtaa ja oikeudenmukaisuutta. Saatana osoittaa meille, että meidän EI ole OK ottaa hyväksikäyttöä vastaan. Hän osoittaa meille, että olemme ansainneet ilon, onnen ja paremman elämän. Hän loi meidät geenitekniikan avulla, samalla tavalla kuin tiedemiehet luovat nyt klooneja ja työskentelevät genetiikan parissa, mutta vain paljon kehittyneemmällä tasolla. 

Monet ihmiset väheksyvät niin sanottua "okkulttista" voimaa, he eivät ota sitä vakavasti tai ovat muuten täysin tietämättömiä sen suhteen. Totuus on, että okkulttinen valta on ollut harvojen käsissä vuosisatojen ajan. Kristinusko on ollut heidän työkalunsa tämän tiedon poistamiseksi kansalta.
Tiedon poistamisen jälkeen keksittiin kuvitteellinen menneisyys, jotta ihmiset eivät tietäisi totuutta. Ihmiset, jotka eivät ymmärrä näitä taitoja tai eivät tunne niitä, ovat niiden armoilla, joilla ne ovat ja jotka osaavat käyttää niitä taitavasti. Tuhansia vuosia sitten muinaisessa Egyptissä tämä voima tunnettiin hyvin, ja suurin osa väestöstä osasi käyttää sitä. Juutalais-kristinuskon ja islamin tulon myötä tieto hävitettiin järjestelmällisesti kaikkialta, mistä sitä löytyi. 

Kaupungit, kirjastot ja kaikki muut tiedon lähteet tuhottiin, jotta kaikki tieto alkuperäisistä Jumalista [jotka ovat maan ulkopuolisia] ja ihmissielun voimista saataisiin hävitettyä. Jumalat, jotka olivat vuorovaikutuksessa ihmiskunnan kanssa, solmivat avioliittoja tai ystävystyivät sen kanssa, kirottiin ja karkotettiin. 

Ihmiskunta katkaistiin eroon Todellisesta Luojajumalastamme Saatanasta ja se on siitä lähtien rappeutunut. Lasten ja eläinten hyväksikäyttö, ympäristön, maan ja muiden elävien olentojen huolimaton tuhoaminen ja piittaamattomuus niistä ovat joitakin hengellisen rappeutumisen seurauksia. Tuhansia vuosia sitten, kauan ennen juutalais-kristinuskon tuloa, ihmiset elivät rinnakkain jumalten kanssa aikakaudella, joka tunnetaan nimellä "Kultainen aika". 

Saatana on sumerilainen jumala, joka tunnetaan nimellä "EA" tai "ENKI". Hän on JUMALA, ei enkeli! Häntä on halventanut ja panetellut kautta vuosisatojen valheilla. Useimmat ihmiset eivät tunne Saatanaa. He uskovat kaiken, mitä heille kerrotaan hänestä kyseenalaistamatta. Pelko on voimakas väline, jota on käytetty vuosisatojen ajan pitämään ihmiskunta kaukana Saatanasta. 

Saatana on jumalista nerokkain ja voimakkain. Häntä symboloi eläinradan 11. merkki vesimies. Vesimies on ihmisyyden, teknologian ja nerouden merkki. Yksi Saatanan numeroista on 11. 

Saatana/Enki perusti muinaisen Egyptin "Käärmeen veljeskunnan". Vuosituhansien kuluessa opetukset ovat turmeltuneet eivätkä ne enää muistuta alkuperäisiä oppeja. Tämän veljeskunnan oli tarkoitus tuoda ihmiskunnalle jumalallista tietoa ja voimaa sekä saattaa loppuun sielujemme muuttamisen suuri työ. Tämä tieto on pidetty harvojen käsissä ja sitä on käytetty väärin meidän kaikkien vahingoksi vihollisjumalien johdolla. Ihmisille on kerrottu, että jos heille annetaan tämä valta, he käyttävät sitä väärin. Tämä on jälleen yksi valhe, jonka ovat luoneet ja levittäneet ne, jotka tarkoituksellisesti käyttävät näitä voimia häijyihin tarkoituksiin "Jehovaksi" ja kumppaneiksi naamioituneiden vihollisen avaruusolentojen johdolla. Näiden hyvin varjeltujen salaisuuksien paljastaminen keskivertoihmiselle takaisi sen, etteivät hallitsijat enää säilyttäisi valtaansa. 

Jumalat ovat maan ulkopuolinen humanoidien olentojen rotu. Kristillisessä Raamatussa heihin viitataan nimellä "nefilit". Nämä olennot ovat hyvin kehittyneitä, pitkälle edistyneitä ja valtavan tietäviä ja voimakkaita. He ovat muuntaneet geneettisesti DNA:nsa, joten he eivät vanhene. 

Necronomiconin Simon-versiossa [tämä kirja perustuu mesopotamialaiseen/sumerilaiseen mytologiaan, vaikka se onkin luokiteltu kaunokirjalliseksi teokseksi] lause: "Kun Suuri karhu roikkuu matalalla taivaalla" viittaa Ison karhun (Ursa Major) tähdistöön, joka on osa Otavaa. Kun planeetat asettuvat tietyllä tavalla kohdalleen, se avaa matkareitin avaruusmatkailijoille. Ihmiset katsovat aina taivaalle, milloin jumalat palaavat. 

Ihmiskunnan ainoa tarkoitus oli toimia nefilien kaivoksissa orjatyöläisinä. Meidät oli määrä tuhota kultakaivoshankkeen päätyttyä. Saatana ja monet nefilit siittivät lapsia ihmisäitien kanssa. Nämä jälkeläiset tunnettiin nimellä "puolijumalat". 

Saatana on uskomattoman vahva, nerokas ja voimakas. Hän kieltäytyi myöntämästä tappiota. Hän hävisi taistelun, mutta ei sotaa. SAATANA/LUCIFER EDUSTAA VAPAUTTA TYRANNIASTA! 

ONKO SAATANA TODELLA OLEMASSA? 
Kyllä. Hän on vuorovaikutuksessa opetuslastensa ja seuraajiensa kanssa. Monet meistä ovat nähneet hänet, olemme todistaneet niin sanottua yliluonnollista, ja meille on annettu kykyjä, jotka ylittävät paljon tavallisen ihmisen kyvyt. Kun kysymme, saamme vastauksia. Toisin kuin muissa uskonnoissa, joissa seuraajien on etsittävä jumaliaan, Saatana/Lucifer tulee luoksemme. Hän ilmoittaa meille läsnäolostaan. 

Toisin kuin kaikki kristilliset valheet väittävät, demonit ovat ihmiskunnan ystäviä. Demonit, jotka ovat alkuperäisiä Jumalia, antavat meille paljon yksilöllistä huomiota ja suojelua, kun vahva ja luottamuksellinen suhde on luotu. Kun olemme lähellä Saatanaa ja Saatanan suojeluksessa, hän antaa meille hyviä demoneja, joiden kanssa työskennellä. Heidän sinettinsä sisältävät hyvin tärkeitä malleja alkemiallisista symboleista, jotka liittyvät sielun avautumiseen. 

Saatana ei ole "paha", eikä Saatana ole vastuussa lukuisista sairauksista, taudeista tai mistään muusta, mikä vaivaa ihmiskuntaa. Nämä vaivat johtuvat muinaisen tiedon poistamisesta ja tuhoamisesta, joka korvattiin kristinuskon ohjelmilla. 

Satanismi edustaa henkisyyden ja teknologian tasapainoa. Ilman tätä tasapainoa sivilisaatiot lopulta romahtavat. 

"Helvetti" ei ole palava tulijärvi. Helvetti ei ole maan sisällä, kuten jotkut typerät kristityt väittävät pelotellakseen ihmisiä. Kristillinen käsitys helvetistä on hyvin naurettava. Jotkut meistä, jotka ovat lähellä Saatanaa, ovat nähneet Helvetin. Kaikilla näyttää olleen samat kokemukset. Joissakin paikoissa helvetissä on pimeää ja sinisen valon valaisemaa, ja toisissa paikoissa on päivänvaloa. Yksi Luciferin väreistä on sininen, ja demonit esiintyvät usein sinisessä valossa. Sininen on hyvin hengellinen väri. Näin ihmisiä istumassa pöydän ympärillä eräässä baarissa Helvetissä pelaamassa korttia. Huone oli täynnä savua, sillä nämä ihmiset, jotka olivat jo kuolleita, saattoivat polttaa sydämensä kyllyydestä. Nämä ihmiset olivat henkimuodossa. Jotkut vierailevat maan päällä auttaakseen ihmisiä, jotka ovat vasemman käden polulla. Täällä Saatana pitää omia ihmisiään, kunnes voimme jälleensyntyä ja kehittyä jumaluuteen. 

"Helvetti" ja "alempi maailma" ovat myös vertauskuvia kolmesta alemmasta chakrasta; "Helvetti" edustaa juurichakraa. Syy tähän on se, että tulinen kundalini-käärme on käärittynä juurichakran alla, ja kun se herätetään, se voi olla polttavan kuuma. 

Toisin kuin hysteeriset kristityt väittävät, satanismissa ei ole missään tapauksessa kyse veriuhreista. Kaikenlaisia murhia ja eläviä veriuhreja voidaan nähdä kaikkialla juutalaisessa/kristillisessä Raamatussa. Käärme, joka symboloi Saatanaa, edustaa selkärangan tyvessä olevaa kundalinia, ja myös DNA:ta. Käärme edustaa elämää. Kun tämä voima aktivoituu, paranemme ja valaistumme. 

Niille teistä, joilla on ongelmia kristinuskon kanssa tai jotka ovat kristinuskon hallinnassa, suosittelen, että luette kaiken näillä sivuilla olevan: 

 

© Copyright 2002, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457