Satanismin todellinen alkuperä
OSA 1: SATANISMIN ALKUPERÄ

OSA 2: SATANISMIN AIKAISIN ALKUPERÄ ON KAUKOIDÄSSÄ I

OSA 3: SATANISMIN AIKAISIN ALKUPERÄ ON KAUKOIDÄSSÄ II
 

© Copyright 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457