Kehittynyt teknologia ja mieli


Maailmanvallat ovat onnistuneet luomaan teknologiaa, jolla voidaan paitsi lukea ja tulkita ihmisen ajatuksia myös manipuloida ajatuksia. Toisen maailmansodan jälkeen CIA, NSA, KGB ja muut maailmanvallat käyttivät miljardeja dollareita aivojen, hermoston, ihmisen käyttäytymisen, ehdollistamisen, hallinnan, manipuloinnin ja mielen tutkimiseen. 

"Keväällä 1973 tohtori Joseph C. Sharp Walter Reedin armeijan tutkimuslaitoksessa "kuuli" ja ymmärsi puhutut sanat, jotka hänelle välitettiin "aivoihinsa sädetetyllä pulssimikroaaltoaudiogrammilla (sanojen äänivärähtelyjen analogi)." Tämä laite ohitti korvat ja kuulon.* 

"...koe, jossa ihmisen aivot vastaanottivat viestin, joka välitettiin niille pulssimikroaaltolähetyksenä." ¹ 

"Vuoden 1996 puolustusmääräysluonnoksessa kongressi hyväksyi 37 miljoonaa dollaria tutkimukseen, jota Pentagon kutsuu "ei-tappavaksi" ja "vähemmän kuin tappavaksi" teknologiaksi. Tätä myydään "humanitaarisena" sodankäynnin muotona - tai väkijoukkojen hallitsemisena." ² 

"RNM [Remote Neural Monitoring] voi lähettää koodattuja signaaleja aivojen kuuloaivokuoreen, mikä mahdollistaa ääniviestinnän suoraan aivoihin (ohittaen korvat). NSA:n agentit voivat käyttää tätä salaa heikentääkseen kohdehenkilöiden toimintakykyä simuloimalla vainoharhaiselle skitsofrenialle ominaisia kuuloharhoja." ³

"Tätä moduloitua tietoa voidaan syöttää aivoihin vaihtelevalla intensiteetillä alitajuisesta havaittavaan." ⁴ 

"Psykokirurgi" voi istuttaa elektrodeja eri kohtiin elävien olentojen aivoissa ja lähettää radiosignaaleja näihin elektrodeihin. He kutsuvat tätä "sähköisesti ohjatuksi käyttäytymiseksi". Tiede on ylittänyt tämän "elektronisella aivostimulaatiolla", jolla voidaan tehdä sama ilman elektrodi-implantteja. "Hienosäädetyillä mikroaalloilla voidaan saavuttaa samat tulokset kuin implantoitujen elektrodien avulla." ⁵ 

Teknologia, jonka avulla voidaan havaita ihmisen ajatuksia ennen puhetta ihokontaktin kautta, on hyvin kehittynyt. Sähkölaitteet voivat kerätä ja lukea iholla syntyviä sähkökenttiä (auraa) ja kääntää subvokaalista puhetta tekstiksi. Keho voi tulla vammautuneeksi lähettämällä häiritseviä signaaleja henkilön motoriseen aivokuoreen; tämä vaikuttaa motoriseen kontrolliin. 

"Jotta ajatus voidaan lähettää aivoihin, on purettava kunkin tietyn aivoalueen resonanssitaajuus." ⁶ 

Tiede on edennyt niin pitkälle, että se on pystynyt tulkitsemaan aivosignaalit. Kuten satelliittiaallot voidaan purkaa televisioruudulle, myös ajatusaallot voidaan purkaa ja lukea. Tämä on tietysti jotain, joka pidetään salassa yleisöltä. Monilla tietämättöminä ihmisillä ja eläimillä on tehty kokeita; niihin on istutettu mikrosiruja, jotka ohjaavat ajatusprosesseja ja tuottavat ajatuksia, tuntemuksia, tunteita ja hallusinaatioita. 

Ihminen on pyrkinyt hallitsemaan toisten ajatuksia jo aikojen alusta lähtien. Sotia, kidutusta, murhia, kuulusteluja, vangitsemista ja niin edelleen. Heillä on nyt teknologia tähän. 

Ratkaisu: Suurin osa ihmisistä toimii tietyllä biosähköisyyden alueella. Kun me uudistamme biosähköisyyttämme paljon korkeammalle tasolle, heidän stimulaatioyrityksensä eivät ole tarpeeksi voimakkaita tunkeutuakseen auramme läpi, koska ne on suunnattu keskivertoihmiselle. Tämä on analogista koskemattomuuden kanssa ja yksi syy siihen, että maagiset ja psyykkiset hyökkäykset kimpoavat lähettäjään; kun aura on vahva, se toimii puolustuskilpenä, joka polttaa pois kaikki mikroskooppiset entiteetit, jotka kiinnittyvät, ennen kuin ne voivat tehdä vahinkoa. 

Musta magia on energiaa. Vahva aura kestää negatiivista energiaa, ja monesti mestaria vastaan tehdyt hyökkäykset kimpoavat lähettäjää tai lähettäjiä vastaan. Sama koskee energiaa, joka lähetetään vaikuttamaan tavalliseen ihmiseen. Se ei ole tarpeeksi vahvaa läpäisemään vahvaa auraa. 

Mitä tulee siihen, että he käyttävät teknologiaa lukeakseen ajatuksiamme ihomme läpi, myös tässä tapauksessa auran vahvuus on tärkeää. Kamppailulajien harjoittajat osaavat ohjata biosähköistä "Chi:tään" murskaamaan betonia ja tiiliä. Oletteko koskaan ajatelleet, mitä tuollainen energia tekisi yhdelle noista herkistä ajatustenlukulaitteista, kun se on tarpeeksi voimakas ja oikein suunnattu? 

Viite: 
*"Secret, Don't tell; The Encyclopedia of Hypnotism", Carla Emery, 1997 
¹ Ibid
² Ibid
³ Ibid
4 Ibid
5 Ibid
6 Ibid


Takaisin mieltä koskevaan tietoon