Al Jilwah
Saatanan musta kirja


Luku I 

Minä olin, olen nyt, eikä minulla tule olemaan loppua. Hallitsen kaikkia luotuja ja kaikkien niiden asioita, jotka ovat kuvani suojeluksessa. Olen aina läsnä auttaakseni kaikkia, jotka luottavat minuun ja kutsuvat minua avuntarpeen hetkellä. Maailmankaikkeudessa ei ole paikkaa, joka ei tuntisi läsnäoloani. Osallistun kaikkiin asioihin, joita ne, jotka eivät ole mukana, kutsuvat pahaksi, koska niiden luonto ei ole sellainen kuin he hyväksyvät. Jokaisella aikakaudella on oma johtajansa, joka johtaa asioita minun määräysteni mukaisesti. Tämä virka vaihtuu sukupolvesta toiseen, jotta tämän maailman hallitsija ja hänen päällikkönsä voivat kukin omalla vuorollaan hoitaa virkaansa kuuluvia velvollisuuksia. Annan jokaisen seurata oman luontonsa saneluja, mutta se, joka vastustaa minua, tulee katumaan sitä pahasti. 

Yhdelläkään jumalalla ei ole oikeutta puuttua asioihini, ja olen asettanut ehdottomaksi säännökseksi, että kaikkien on pidättäydyttävä palvomasta kaikkia jumalia. Ulkopuolisten kaikki kirjat ovat muuttuneet heidän toimestaan, ja ne ovat vähentyneet heiltä, vaikka ne ovat profeettojen ja apostolien kirjoittamia. Se, että on olemassa väärennöksiä, käy ilmi siitä, että kukin lahko pyrkii todistamaan, että muut ovat väärässä, ja tuhoamaan heidän kirjansa. 

Minulle totuus ja valhe ovat tunnettuja. Kun kiusaus tulee, annan liittoni sille, joka luottaa minuun. Lisäksi annan neuvoa taitaville johtajille, sillä olen nimittänyt heidät minulle tunnetuiksi ajanjaksoiksi. Minä muistan tarpeelliset asiat ja toteutan ne ajallaan. Minä opetan ja johdatan niitä, jotka seuraavat ohjeitani. Jos joku tottelee minua ja noudattaa käskyjäni, hän saa iloa, mielihyvää ja lohtua. 

 

Luku II 

Minä palkitsen Aatamin jälkeläiset ja annan heille erilaisia palkkioita, jotka vain minä yksin tiedän. Lisäksi minun käsissäni on valta ja hallinta kaikkeen, mitä maan päällä on, sekä siihen, mikä on ylhäällä, että siihen, mikä on alhaalla. En salli ystävällistä kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa, enkä riistä niiltä, jotka ovat omiani ja jotka tottelevat minua, mitään, mikä on heille hyväksi. Annan asiani niiden käsiin, jotka olen koetellut ja jotka ovat sopusoinnussa toiveideni kanssa. Esiinnyn eri tavoin niille, jotka ovat uskollisia ja jotka ovat minun alaisuudessani. 

Minä annan ja otan pois; minä rikastutan ja köyhdytän; minä aiheutan sekä onnea että kurjuutta. Teen kaiken tämän kunkin aikakauden ominaispiirteiden mukaisesti. Kenelläkään ei ole oikeutta puuttua asioideni hoitoon. Niitä, jotka vastustavat minua, vaivaan sairaudella, mutta minun omani eivät kuole niin kuin Aatamin pojat, jotka ovat ulkopuolella. Kukaan ei saa elää tässä maailmassa pidempään kuin minun määräämäni ajan; ja jos niin tahdon, lähetän ihmisen toisen tai kolmannen kerran tähän maailmaan tai johonkin toiseen maailmaan sielujen siirtymisen kautta. 

 

Luku III 

Minä johdatan suoralle tielle ilman ilmoitettua kirjaa; minä johdatan rakkaitani ja valittujani oikeaan näkymättömillä keinoilla. Kaikki opetukseni ovat helposti sovellettavissa kaikkiin aikoihin ja kaikkiin olosuhteisiin. Rankaisen toisessa maailmassa kaikkia, jotka toimivat vastoin tahtoani. 

Nyt Aatamin pojat eivät tiedä tulevasta tilasta. Tästä syystä he lankeavat moniin virheisiin. Maan eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ovat kaikki minun käsissäni. Kaikki aarteet ja kätketyt asiat ovat minun tiedossani, ja halutessani otan ne yhdeltä ja annan ne toiselle. 

Minä paljastan ihmeeni niille, jotka niitä etsivät, ja aikanaan ihmeeni niille, jotka ottavat ne minulta vastaan. Mutta ne, jotka ovat ulkopuolella, ovat minun vastustajiani, ja siksi he vastustavat minua. Eivätkä he tiedä, että tällainen menettely on vastoin heidän omia etujaan, sillä voima, vauraus ja rikkaudet ovat käsissäni, ja minä lahjoitan ne jokaiselle arvokkaalle Aatamin jälkeläiselle. Niinpä minä olen alusta alkaen päättänyt maailmojen hallinnosta, sukupolvien vaihtumisesta ja niiden johtajien vaihtumisesta. 

 

Luku IV 

En anna oikeuksiani muille jumalille. Olen sallinut neljän aineen, neljän ajan ja neljän kulman luomisen, koska ne ovat luoduille välttämättömiä asioita. 

Juutalaisten, kristittyjen ja muslimien kirjat, samoin kuin niiden, jotka ovat ulkopuolella, hyväksyn tietyssä mielessä, eli sikäli kuin ne ovat sopusoinnussa minun lakieni kanssa. Mitä tahansa, mikä on niiden vastaista, he ovat muuttaneet; älkää hyväksykö sitä. Kolme asiaa on minua vastaan, ja minä vihaan kolmea asiaa. Mutta ne, jotka pitävät salaisuuteni, saavat lupausteni täyttymisen. Ne, jotka kärsivät minun tähteni, minä palkitsen varmasti jossakin maailmoista. 

Toiveeni on, että kaikki seuraajani yhdistyisivät yhtenäisyyden siteeseen, jotteivät ne, jotka eivät ole mukana, voittaisi heitä vastaan. Nyt siis, kaikki te, jotka olette noudattaneet käskyjäni ja opetuksiani, hylätkää kaikki niiden opetukset ja puheet, jotka ovat ulkopuolella. 

Minä en ole opettanut näitä opetuksia, eivätkä ne lähde minusta. Älkää mainitko nimeäni tai ominaisuuksiani, ettette katuisi sitä, sillä te ette tiedä, mitä ne, jotka ovat ulkopuolella, voivat tehdä. 

 

Luku V 

Oi te, jotka olette uskoneet minuun, kunnioittakaa symboliani ja kuvaani, sillä ne muistuttavat teitä minusta. Noudattakaa lakejani ja säädöksiäni. Olkaa kuuliaisia palvelijoilleni ja kuunnelkaa, mitä he sanelevat teille kätketyistä asioista. Ottakaa vastaan se, mitä sanellaan, älkääkä viekö sitä ulkopuolisten, juutalaisten, kristittyjen, muslimien ja muiden eteen, sillä he eivät tiedä opetukseni luonnetta. Älkää antako heille kirjojanne, jotteivät he muuttaisi niitä tietämättänne. Opettele suurin osa niistä ulkoa, jottei niitä muutettaisi.


Takaisin Saatanan opetuksiin