Hypnoosista


Meillä kaikilla on oikean ja vasemman puolen aivot. Aivojen vasen puoli on tietoinen mielemme, jota käytämme päivittäin tietoisten päätösten tekemiseen ja logiikan käyttämiseen. Tämä on aivojen aktiivinen maskuliininen puoli. Passiivinen puoli on aivojen oikea puoli. Tämä on vastaanottavainen feminiininen puoli. Aivojen oikea puoli on erittäin suggestiivinen ja se puoli, jota käytämme sekä meditaatiossa että hypnoosissa.

Jotta pääsemme käsiksi passiiviseen oikeaan puoleen, aktiivinen vasen puoli on saatava alistettua. Tämä on verrattavissa siihen, että kodin tai rakennuksen sähköt kytketään pois päältä, jotta pääsemme käsiksi johdotuksiin. Jos sähköä ei sammuteta, sähköisku estää pääsyn johtoihin. Mieli toimii samalla tavalla. 

Mitä alistetumpi aktiivinen vasen puoli on, sitä syvempi transsi on, ja mitä syvempi transsi on, sitä vastaanottavaisempi passiivinen oikea puoli on.

Jotta voit hypnotisoida itsesi tehokkaasti, sinun on oltava syvällä transsissa. Hypnotisoidaksesi toisen henkilön sinun on saatettava hänet syvään transsiin - mitä syvemmälle, sitä parempi.

Jotta voit hypnotisoida jonkun, operaattorin on luotava jonkinlainen yhteys. Ihmiset, jotka ovat erittäin helposti vaikutuksille alttiita ja herkkäuskoisia, ovat parhaita kohteita. Niiden kanssa, jotka ovat hermostuneita, kyynisiä ja joille hypnotisointi on epämukavaa, on vaikea työskennellä. CIA ja muut epäeettiset ammattilaiset käyttävät barbituraatteja vastustuskykyisten koehenkilöiden nukuttamiseen. He käyttävät juuri sen verran, että mieli on edelleen vastaanottavainen ehdotuksille. Jos sitä käytetään liikaa, istunto osoittautuu turhaksi. 

Istunnon onnistuminen riippuu siitä, miten valmis mieli on suggestioiden suhteen. Krooniset ja pitkäaikaiset ongelmat, syvään juurtuneet jumiutumiset ja henkiset estot vaativat useita istuntoja. Suggestioita ja affirmaatioita on toistettava ja toistettava, jotta mielen muurit saadaan murtumaan. 

Hypnoosissa tekijä hallitsee toimintaa. Ammattilaisen kanssa tämän kontrollin laajuus vastaa sitä, että kohde luovuttaa koko elämänsä operaattorille, joka voi käskeä häntä tekemään mitä tahansa. Psykiatrien on raportoitu lukuisia kertoja nukuttaneen potilaitaan ja harrastaneen heidän kanssaan seksiä. Potilaalle kerrottiin istunnon aikana, ettei hän herätessään muistaisi tapahtunutta. Tämä on yleinen esimerkki. Kun annat toisen henkilön hypnotisoida itsesi, annat kirjaimellisesti koko elämäsi hänen käsiinsä, ja jokaisen istunnon myötä sinusta tulee yhä enemmän ja enemmän kyseisen henkilön kontrollin alainen.

Estääksesi ketään toista henkilöä hypnotisoimasta sinua, sinun on ohjelmoitava mielesi niin, ettei toinen henkilö koskaan hypnotisoi sinua. Tämä luo eston. Hypnotisoijien tiedetään asettavan omia estojaan kohteidensa mieleen. Jotkut ovat asettaneet useita. Yleisin on se, että koehenkilö kokee täydellisen muistinmenetyksen istunnon suhteen. Muita epäeettisten hypnotisoijien käyttämiä estoja ovat esimerkiksi se, että koehenkilö voi hypnotisoitua vain operaattorin eikä kenenkään muun toimesta. Näihin liittyi oikeustapauksia, joissa operaattori käytti muistinmenetyksen saanutta kohdetta rikosten tekemiseen. Ihmismieli voidaan ohjelmoida kokemaan muistinmenetys missä tahansa tilanteessa.

Takaisin hypnoosin pääsivulle

TAKAISIN SAATANALLISEN VOIMAMEDITAATION PÄÄSIVULLE

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457