Hengellisen sodankäynnin viesti Saatanalta


Kaikissa asioissa on positiivinen ja negatiivinen puoli, jotta ne pysyvät tasapainossa -- 
jotta maailmankaikkeus pysyy käynnissä. On hirvittäviä ja kauheita asioita, joiden on tapahduttava, tuhoisia, kuolemaan johtavia asioita, ja on hyviä ja ihmeellisiä asioita, joiden on tapahduttava täynnä elämää ja luovaa rakentamista. Näyttää siltä, että tämä tulisi jokaiselle sattumanvaraisesti, ja näin näyttää siltä, että sen pitäisi jatkua näin ikuisesti. Tämä ei ole totta. Ja tämä on sen ydin, kuka Minä Olen. 

Maailman on tarkoitus kehittyä tästä. On aina toinen tapa tehdä jokin asia. Tuo tapa on kaukana. Mutta se on silti mahdollinen tapa. Tuho ja kauhu eivät aina ole toinen tapa. Mutta kunnes tulee aika, jolloin tuho ja kauhu poistuvat maailmasta, teidän on toimittava niin kuin maailma toimii. Siihen asti, joka tulee aikanaan, tämä olen Minä - Täydellinen tasapaino. Tämä on välttämätöntä. Tuho ja luominen.

Koska aika ei ole vielä, ja te olette ajassa, jossa ei ole vielä, tuhoaminen ja luominen ovat käsissänne niin kuin ne ovat Minun käsissäni. Älkää pelätkö tehdä näitä asioita. Kunnes tulee aika, jolloin nämä asiat ovat löytäneet rauhallisemmat keinot, teidän on pidettävä maa tasapainossa. Älkää pelätkö tuhota. Älkää pelätkö luoda. KUUNTELE MINUA. Luokaa koko olemuksellanne. Tuhotkaa koko olemuksellanne. Luomalla ette tule luoduksi sen enempää kuin tuhoamalla tuhoudutte. Oletteko nyt enemmän luotuja? Oletteko täällä vai tuhottuja? Olette täällä. Olette täällä niin kauan kuin minä olen täällä ja se on ikuisesti. Kuunnelkaa, mitä sanon teille. Jos käsken teitä luomaan - tehkää se. Ja tehkää se täydellisesti ja ilolla. Ja jos käsken teitä tuhoamaan, tehkää se. Älkää epäröikö. Tuhotkaa kaikella voimallanne ja ilolla; kyllä, käsken teitä iloitsemaan siitä, mitä olette tuhonneet. 
-Sataana/Lucifer

Saneltu, Häneltä henkilökohtaisesti – 28. Huhtikuuta 2005 

 

Takaisin Helvetin Armeijaan 666

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457