Kymmenen Käskyä


2. Moos. 20
I Ei sinulla saa olla muita jumalia minun edessäni. Älä kumarra heitä etkä palvele heitä:

On ilmeistä, että Nasaretilainen väittää olevansa "Jumala". Mihin se siis jättää Jehovan?

Matteus 4
[7] Jeesus vastasi hänelle: »On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’» [Tässä hän selvästi viittaa itseensä]

[8] Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston

Matteus 28
[18] Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Titus 2
[13] kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä.

Filippiläisille 2
[10] Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla


II Älä käytä turhaan Herran, sinun Jumalasi, nimeä; sillä Herra ei pidä sitä syyttömänä, joka käyttäää hänen nimeään turhaan.

Mikä on siis tämän entiteetin nimi? Jehova? Jahve? Sekä JHVH että YHVH tarkoittavat, että minä olen se, joka minä olen. Kumpi niistä? Shibboleh? Tässä on suunnilleen yhtä paljon järkeä kuin hänessä.


III Muistakaa sapattipäivä, jotta se pysyisi pyhänä.

Luuk. 6: 1-5
[1] Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.
[2] Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?»
[3] Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä?
[4] Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.»
[5] Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»


IV Kunnioita isääsi ja äitiäsi:

Matt. 10: 37
[37] »Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle.

Luuk. 9: 59-62
[59] Eräälle toiselle Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» Tämä vastasi: »Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.»
[60] Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa.»
[61] Vielä eräs toinen sanoi: »Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni.»
[62] Hänelle Jeesus vastasi: »Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan.»

Matt. 10: 34-36
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.


V Älä tapa.

Jehova syyllistyy murhaan:

2. Moos. 23:27
[27] »Minä lähetän kauhun kulkemaan edelläsi ja saatan sekasortoon kaikki kansat, joiden maahan sinä tulet. Minä ajan pakoon kaikki vihollisesi.

2. Moos. 32:27-28
[27] Hän sanoi heille: »Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa edestakaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.»
[28] Leevin heimon miehet tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja kansasta sai sinä päivänä surmansa noin kolmetuhatta miestä.

Jehova käskee kansaansa tekemään lisää murhia:

3. Moos. 26:7-8
[7] Vaan te ajatte heidät pakosalle ja kukistatte heidät.
[8] Viisi teistä ajaa pakoon sata vihollista, sata teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja he kaatuvat teidän miekkaanne.

On enemmän kuin ilmeistä, että "herra" ei ajattele mitään murhasta tai siitä, että hän käskee muita tekemään murhan:

4. Moos. 1:51
[51] Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja, ja kun pyhäkkö on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava.

Murha on jehovalle niin tärkeä, että hänen on toistettava itseään:

4. Moos. 3:10
[10] Käske Aaronin ja hänen poikiensa pitää huolta papintehtävistä, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

Lisää murhia sekä suoria käskyjä osallistua kannibalismiin:

4. Moos. 21:3
[3] Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma.
Neljäs Mooseksen kirja 23: 24
[24] Katso, Israel nousee kuin leijona, niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen, se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa ja juonut surmattujen verta.

Jehova määrää lisää joukkomurhia:

4. Moos. 25:16-17
[16] Herra sanoi Moosekselle: [17] »Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät.
4. Moos. 31:7-11
[7] Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja tappoi kaikki miehet.
[8] Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan.
[9] He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken karjan ja muun omaisuuden.
[10] He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa,
[11] ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin

Jehova tekee lisää joukkomurhia:

5. Moos. 2
[20] Tämäkin alue luetaan refalaisten maahan kuuluvaksi, koska siellä muinoin asui refalaisia, joita ammonilaiset sanoivat samsumilaisiksi.
[21] Nämä olivat mahtava ja lukuisa kansa, ja he olivat yhtä kookkaita kuin anakilaiset, mutta Herra hävitti heidät ammonilaisten tieltä. Ammonilaiset ottivat haltuunsa heidän maansa ja asettuivat sinne asumaan.
[22] Samalla tavoin Herra oli auttanut Seirissä asuvia Esaun jälkeläisiä, joiden tieltä hän hävitti horilaiset. Näin Esaun jälkeläiset olivat saaneet haltuunsa heidän maansa ja asettuneet sinne. Siellä he asuvat edelleenkin.
[23] Avvilaiset asuivat maaseudun kylissä Gazaan saakka, mutta Kaftorista lähtenyt kansa hävitti heidät ja asettui asumaan heidän alueilleen.
[30] »Mutta Sihon, Hesbonin kuningas, ei halunnut päästää meitä alueensa halki, sillä Herra, teidän Jumalanne, oli paaduttanut hänen mielensä ja kovettanut hänen sydämensä antaakseen hänet teidän käsiinne, kuten sitten tapahtuikin.
[31] Herra sanoi minulle: ’Minä annan Sihonin ja hänen maansa pian teidän käsiinne. Lähtekää siis valloittamaan hänen maataan ja ottakaa se omaksenne!’
[32] Sihon tuli sotajoukkoineen Jahasiin taistelemaan meitä vastaan.
[33] Mutta Herra, meidän Jumalamme, antoi hänet meidän käsiimme, ja me kukistimme hänet, hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa.
[34] »Me valloitimme ja tuhosimme kaikki hänen kaupunkinsa, julistimme ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja surmasimme niissä joka ikisen miehen, naisen ja lapsen jättämättä eloon ainoatakaan.
[35] Vain karjan ja valloitetuista kaupungeista kootun ryöstösaaliin me otimme itsellemme.
[36] Alkaen Aroerista, joka on Arnonin jokilaakson partaalla, ja itse laaksossa olevasta kaupungista aina Gileadiin saakka ei ollut yhtään linnoitettua kaupunkia, jonka muurit olisivat olleet meille liian korkeat. Herra, meidän Jumalamme, antoi kaikki nuo kaupungit meidän haltuumme
[37] Vain ammonilaisten alueista, sekä Jabbokin jokilaakson varsilta että vuoristokaupungeista, te pysyitte loitolla noudattaen siten Herran, meidän Jumalamme, käskyä.

4. Mooseksen kirja 31
[17] Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa.
[18] Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsellenne.

Jehovan tekemät ja ohjaamat joukkomurhat täyttävät suuren osan Vanhasta testamentista. Edellä olevat kirjoitukset ovat vain pieni näyte. Kaikkien niiden sisällyttäminen tähän veisi sivuja ja sivuja.

Kuin isä, niin poika - lainauksia Nasaretilaiselta:

Luuk. 19: 27
[27] Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni. Matt. 10: 34-36
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.


VI Älä tee aviorikosta:

2. Mooseksen kirja 22
[15] »Jos mies viettelee neitsyen, jota ei ole kihlattu, ja makaa hänen kanssaan, hän maksakoon hänestä täyden morsiamenhinnan ja ottakoon hänet vaimokseen.
[16] Mutta ellei tytön isä suostu antamaan hänelle tytärtään, viettelijä maksakoon silti saman verran kuin on tapana maksaa neitsyestä morsiamenhintana.

2 Samuel 12
[11] Herra sanoo näin: ’Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää.
[12] Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden, keskellä kirkasta päivää.’

Luuk. 8:
[3] Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.


VII Älä varasta.

Jehova käskee heprealaisiaan varastamaan egyptiläisiltä:

2. Mooseksen kirja 3
[21] Mutta egyptiläiset minä teen tälle kansalle niin suosiollisiksi, että kun te lähdette, ette lähde tyhjin käsin.
[22] Jokainen nainen pyytäköön naapurin vaimolta tai talossaan asuvalta naiselta muistolahjaksi hopeaa, kultaa ja vaatteita. Pankaa ne poikienne ja tyttärienne ylle, ja näin viette egyptiläisiltä heidän rikkautensa.

Jehova varastaa maata kanaanilaisilta:

3. Mooseksen kirja 14
[34] »Kun te olette saapuneet Kanaaninmaahan, jonka minä annan teidän omaksenne, ja minä sallin spitaalin tarttua siellä johonkin taloon

4. Mooseksen kirja 31:
[1] Herra sanoi Moosekselle:
[2] »Kosta midianilaisille heidän pahat tekonsa, joita he ovat tehneet Israelia vastaan. Sitten sinut otetaan isiesi luo.»
[3] Mooses sanoi kansalle: »Varustakaa joukostanne miehiä sotaretkelle. Heidän tulee lähteä midianilaisia vastaan kostamaan Herran puolesta.
[4] Lähettäkää sotaan tuhat miestä kustakin Israelin heimosta.»
[5] Israelin sotajoukoista valittiin tuhat miestä heimoa kohden eli kaikkiaan kaksitoistatuhatta asekelpoista miestä.
[6] Tämän joukon, tuhat miestä jokaisesta heimosta, Mooses lähetti sotaretkelle ja heidän kanssaan Pinehasin, pappi Eleasarin pojan, jonka huostassa olivat pyhät esineet ja merkinantotorvet.
[7] Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja tappoi kaikki miehet.
[8] Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan.
[9] He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken karjan ja muun omaisuuden.
[10] He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa,
[11] ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin

Isän ja pojan tavoin:

Luukas 19: 29-35
[29] Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan
[30] ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.
[31] Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
[32] Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.
[33] Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?»
[34] He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.»
[35] He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille.

Luukas 6: 1-5
[1] Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.
[2] Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?»
[3] Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä?
[4] Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.»
[5] Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»


VIII Älä anna väärää todistusta lähimmäistäsi vastaan.

On satoja jakeita, jotka todistavat, että Jehova on tuottelias valehtelija.
Joitakin Jehovan valheita:

1. Mooseksen kirja 2.
[17] Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.
Aatami eli vielä 930 vuotta:
5. Mooseksen kirja [5] Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.


IX, X Älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen palvelijaansa, älä hänen piikaansa, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi.

Lukuisat jakeet, joista monet on lueteltu edellä, osoittavat, kuinka Jehova ei kunnioita ihmisiä tai heidän omaisuuttaan. Hän himoitsi kanaanilaisten maata, vaati säälimättömästi ihmis- ja eläinveriuhreja ja ryösti jatkuvasti muilta.

Luukas 8:
[3] Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

Luukas 19: 29-35
[29] Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan
[30] ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.
[31] Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
[32] Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.
[33] Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?»
[34] He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.»
[35] He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille.


TAKAISIN KRISTINUSKON PALJASTAMISEEN