Nasaretilainen: Kaikista pahin syntinen

Kristityt uskovat, että Nasaretilainen on täydellinen, rauhallinen, rakastava, parantava ja ymmärtävä olento. Useimmat ovat liian laiskoja lukemaan faktoja. Raamattu saattaa olla ostetuin kirja, mutta sitä luetaan vähiten.

Nasaretilainen oli saamaton, veltto ja laiska. Hän ei koskaan työskennellyt kuten muut.
Hän eleli ilmaiseksi, toisten työllä ja vaivannäöllä.
Hän oli töykeä ja kiittämätön vieras, joka usein loukkasi isäntiään.
Hän VARASTI ja käski muita tekemään niin.
Hän suvaitsi ja kannatti MURHAAMISTA.
Hän on yksi pahimmista tekopyhistä, joita on koskaan ollut olemassa.

Seitsemän kuolemansyntiä:

Luuk. 10: 38-42
[38] Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen.
[39] Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.
[40] Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: »Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.»
[41] Mutta Herra vastasi: »Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.
[42] Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.»

Jokainen, joka ei rakasta häntä enemmän kuin omia vanhempiaan, ei ole hänen arvoisensa. Mitä tapahtui isäsi ja äitisi kunnioittamiselle? Tässä Nasaretilainen asettaa itsensä seuraajiensa perheenjäsenten yläpuolelle, JÄLLEEN, mikä osoittaa ylpeyttä ja äärimmäistä ylimielisyyttä:

Matteus 10: 37
[37] Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle.

Nautinto siitä, että häntä hierottiin kalliilla voiteella, oli tärkeämpää kuin voiteen myyminen ja rahojen antaminen köyhille.

Mark. 14: 3-7
[3] Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän.
[4] Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: »Millaista voiteen haaskausta!
[5] Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin kolmesataa denaaria saanut.» He moittivat naista ankarin sanoin.
[6] Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon.
[7] Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole.

Nasaretilainen kutsuu muita ihmisiä "koiriksi" ja "sioiksi", mikä osoittaa, että he ovat häntä paljon alempiarvoisia:

Matteus 7: 6
[6] »Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.

Hän totesi olevansa "suurempi" kuin Joonas ja Salomo:

Matthew 12: 41-42
[41] Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!
[42] Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!

Luuk. 9: 59-62
[59] Eräälle toiselle Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» Tämä vastasi: »Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.»
[60] Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa.»
[61] Vielä eräs toinen sanoi: »Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni.»
[62] Hänelle Jeesus vastasi: »Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan.»

On monia muitakin pyhiä kirjoituksia, jotka paljastavat räikeästi nasaretilaisen kateellisen kaunan luonteen. Ne on mainittu tässä artikkelissa.

Matt. 11: 20-24
[20] Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta:
[21] »Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet.
[22] Minä sanon teille: Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te.
[23] »Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä.
[24] Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.»

Nasaretilainen tuomitsee, loukkaa ja uhkailee toisia koko ajan:

Matt. 23:33
33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?

Mark. 3: 5
[5] Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen.

Johannes 2: 15
[15] Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä.

Yllä olevassa jakeessa Nasaretilainen tuomitsee temppelissä tapahtuvan rahan tekemisen ja ahneuden, mutta tekojensa ja vaatimustensa perusteella Nasaretilainen on kaikista ahnein.

Nasaretilainen tekee selväksi, että hän tulee tuomaan sodan maan päälle ja konfliktin, vihan ja vihamielisyyden perheenjäsenten välille; hän hajottaa perheyksikön ja kodin:
Matteus 10: 34-36
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.

Hän osoitti kärsimättömyyttä ja järkyttyneisyyttä, kun läsnä oli isä, jonka lapsi ei osannut puhua ja joka pyysi häneltä apua. Hänen henkilökohtainen aikansa ja energiansa olivat tärkeämpiä kuin muutaman sekunnin käyttäminen vammaisen pienen lapsen auttamiseen. Hän myös loukkasi opetuslapsiaan ja niitä ympärillään olevia, joille hän puhui vastauksena avunpyyntöön.

Mark. 9: 19
[19] Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni.»

Sapattina hän ja hänen opetuslapsensa auttoivat itseään viljelijän viljalla. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän rikkoi lakia syömällä sapattina, hän perusteli varastamista kutsumalla itseään "sapatin herraksi".

Luuk. 6: 1-5
[1] Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.
[2] Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?»
[3] Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä?
[4] Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.»
[5] Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»

Nasaretilaisten laiskuus ja ahneus johtivat usein uusiin varkauksiin:
Hän lähetti kaksi opetuslasta varastamaan aasin ja varsan. Hän ei pohtinut lainkaan, aiheuttaisiko eläinten ottaminen itselleen vaikeuksia sille, jolta hän ne varasti. Tässä tapauksessa varastamisen lisäksi Nasaretilaisella ei ole rohkeutta mennä itse varastamaan näitä eläimiä, vaan hän käskee muita tekemään niin.

Luuk. 19: 29-35
[29] Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan
[30] ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.
[31] Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
[32] Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.
[33] Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?»
[34] He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.»
[35] He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille.

Matt. 15: 1-20
[1] Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia.
[2] »Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?» he kysyivät. »Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään.»
[19] Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.
[20] Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin.»

Mark. 7: 1-9
[1] Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo.
[2] He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin.
[3] Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä.
[4] He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.
[5] Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»
[6] Hän vastasi heille: »Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: – Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.
[7] Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä.
[8] Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.»
[9] Ja hän jatkoi: »Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne.

Myös erämaassa oleva osuus puhuu puolestaan. (Matt. 4: 1-2)

Luuk. 5:33-34
[33] Jeesukselle sanottiin: »Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat.»
[34] Hän vastasi: »Ette kai te voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin kun sulhanen vielä on heidän kanssaan?
[35] Vielä tulee toinenkin aika. Kun sulhanen on otettu pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat.»

Hänet tunnettiin ahmattina ja juoppona.

Luuk. 7:34
[34] Ihmisen Poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten ystävä!’

Nasaretilainen oli vihainen, kun hänen ilmaisten aterioidensa lähteitä ei ollut helposti saatavilla. Kerran hän kirosi viikunapuun, koska sillä ei ollut yhtään hedelmää. Puu kuoli.

Mark. 11:12-14, 20-22
[12] Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä.
[13] Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytyisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika.
[14] Silloin Jeesus sanoi puulle: »Älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi!» Hänen opetuslapsensa kuulivat tämän.
[20] Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten.
[21] Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, katso! Puu, jonka kirosit, on kuivettunut.»
[22] Jeesus sanoi heille: »Uskokaa Jumalaan.

Luuk. 8:1-3
[1] Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta.
[2] Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä,
[3] Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

*Markuksen evankeliumissa on poistettuja kohtia. Nasaretilainen oli homoseksuaalisessa yhdynnässä yhden opetuslapsensa kanssa muiden nukkuessa puutarhassa ennen ristiinnaulitsemista.

Luuk. 19: 27
[27] Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni.

Luuk. 12: 47
[47] »Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua.

Matt. 5
[1] Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen.
[2] Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
[3] »Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

Luuk. 10: 38-42
Matt. 10: 37
(ks. edellä olevat pyhät kirjoitukset)

4 Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

Matt. 8:21-22
[21] Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: »Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.»
[22] Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa.»

[5] Autuaita nöyrät: he perivät maan.
"Nöyrä" tarkoittaa "vaatimatonta". Lue yllä oleva kohta pyhien kirjoitusten kohdasta, joka paljastaa nasaretilaisen ylpeyden ja ylimielisyyden.

[6] Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.

Nasaretilainen kannatti ja rohkaisi avoimesti kaaosta ja laittomuutta. Nämä epäeettiset, itsetuhoiset ja elämänvastaiset opetukset ovat toimineet oikeusjärjestelmien heikentämiseksi ja tuhoamiseksi, mikä on johtanut siihen, että uhria rangaistaan, kun taas rikollisia palkitaan ja rohkaistaan heidän käytöksessään. Lopputuloksena on sivilisaation romahtaminen. Jokainen laji, joka ei pysty puolustamaan itseään, kuolee sukupuuttoon. Jos ihmiskeho jättäisi huomiotta siihen tunkeutuvat pöpöt, bakteerit ja virukset, lähes kaikki ihmiset kuolisivat alle vuorokaudessa. Nämä opetukset ovat elämänvastaisia ja suunniteltu tuhoamaan ihmishenkiä.

Matt. 5: 38-44
[38] »Teille on opetettu: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta.’
[39] Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.
[40] Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin
[41] Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.
[42] Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta.
[43] »Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’
[44] Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta

[7] Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
Nasaretilainen oli kaikkea muuta kuin "armollinen". Hän aina uhkaa, tuomitsee ja kiroaa ihmisiä.

[8] Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

Nasaretilainen oli kaikkea muuta kuin "puhdassydäminen".

Johannes 5: 31
[31] »Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä.

Nasaretilainen kertoi opetuslapsilleen, etteivät he kuolisi ennen hänen toista tulemistaan:

Matteus 16: 28
[28] Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.»

Ilmestyskirjan 3: 11
[11] »Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi.

Luukas 19: 29-35
Luuk. 6: 1-5
(katso edellä)

Luke 19: 27 (katso edellä)

Matt. 5: 19
[19] Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.

[9] Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

Matt. 10: 34-36
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.

[10] Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
Nasaretilainen tuomitsee vanhurskauden ja toimii sitä vastaan - katso muut pyhät kirjoitukset tällä sivulla.

Matt. 5: 11
[11] »Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.

Tämä on räikeä osoitus Nasaretilaisen vihasta ihmiskuntaa kohtaan.

Matt. 19: 12
[12] On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.»

"Eunukki" on kastroitu mies; toisin sanoen mies, jonka pallit on leikattu pois. Katolinen kirkko kastroi rutiininomaisesti nuoria kuoropoikia estääkseen heidän äänensä muuttumisen.

Matt. 5: 29-30
[29] Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.
[30] Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.

Matt. 8: 30-32
[30] Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella.
[31] Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan.»
[32] »Menkää!» Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.Yksikään yksilö ei ole historiassa saanut enemmän tekosyitä. Sen vääntäminen, vääristäminen, vääristeleminen ja suoranainen valehtelu siitä, mitä tämä olento opetti ja teki, on tavallista niiden keskuudessa, jotka ovat harhautuneita, myötätuntoisia ja/tai vain yksinkertaisesti tyhmiä.

Monet väittävät, että tätä olentoa ei ole koskaan ollut olemassa ja/tai että se on merkityksetön. Ihmiset, jotka ylläpitävät näitä mielipiteitä, ovat yhtä harhaisia ja typeriä kuin ne, jotka uskovat, että Nasaretilainen oli vanhurskas yksilö. Sillä, oliko tämä entiteetti fyysisesti olemassa vai ei, ei ole merkitystä. Vaikutukset, joita tällä olennolla oli ihmiskuntaan, ovat läpäisseet kaikki yhteiskunnan osa-alueet, joissa useimmat meistä elävät. On miljoonia ja taas miljoonia, jotka palvovat tätä olentoa ja edistävät häntä kaikilla tasoilla hellittämättä. Vaikutus, joka tällä olennolla on ollut ihmiskuntaan, on hirvittävä. Lähes jokainen sota on käyty oikean käden polun uskonnollisista syistä. Miljoonilla ja taas miljoonilla on vakavia psykologisia häiriöitä ja riippuvuuksia, jotka estävät heitä elämästä tervettä ja normaalia elämää.

Surullinen lista rikoksista ihmiskuntaa vastaan, joita on tehty tämän yksilön takia, jatkuu ja jatkuu.

Sillä ei ole merkitystä, onko kyseinen olento myytti vai onko se ollut fyysisesti ja historiallisesti olemassa. Entiteetti on todellisuutta kaikkien niiden suurten vääryyksien ja toimintojen kautta, jotka ovat pitäneet meitä KAIKKIA loitolla vuosisatojen ajan ja jotka on tuhottava.
Ne, jotka puolustavat henkilökohtaista vapautta, taistelevat lakkaamatta kristittyjä vastaan tuomioistuimissa, kun he väsymättömästi ja pakkomielteisesti työskentelevät riistääkseen jokaiselta viimeiseltä mieheltä, naiselta ja lapselta heidän vapautensa ja elämänsä.


TAKAISIN KRISTINUSKON PALJASTAMISEEN