Kristinuskon ohjelma ja tarkoitus


Lainaus Talmudista:
Libbre David 37: "Kommunikoida mitään Goyimille meidän uskonnollisista yhteyksistä olisi yhtä kuin kaikkien Juutalaisten tappaminen, sillä jos Goyimit tietäisivät mitä me opetamme heistä, he tappaisivat meidät avoimesti."

Riittävällä tutkimuksella kristinusko ja sen joukko voidaan tiivistää ja paljastaa sen todellinen tarkoitus. Jehovan todistajat tietävät kaikki juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen, pakanallisen alkuperän. He ovat harhaanjohdettuja nasaretilaisen suhteen, koska nasaretilainen on myös varastettu KÄSITE, jostain 18+ ristiinnaulituista pakanallisista jumalista, jotka roikkuivat puussa, kuten Odin. Kaikki kristillisessä ohjelmassa on VIRHEELLISTÄ, VARASTETTUA, TURMELTUNUTTA JA VÄÄRENNETTYÄ!

Koko kristinuskon tarkoitus on VALMISTAA pakanat olemaan orjallisesti kuuliaisia ja palvomaan juutalaisia herrojaan uudessa maailmanjärjestyksessä, jossa juutalaisilla on täydellinen ja kokonainen valta elleivät ihmiset herää ja tätä lopeteta.

Kuten tämän verkkosivuston artikkeleista voidaan nähdä, pakanallisten/ei-juutalaisten jumalien panteon (alitajuinen palvonta) korvattiin kuvitteellisilla juutalaisilla arkkityypeillä kristinuskon ohjelman myötä. Tämän myötä juutalaiset saavuttivat erityisaseman, jota he eivät ansainneet - he olivat "Jumalan valittuja". Kaikki tämä on alitajuista siinä mielessä, että se luo uhreihinsa orjallisen, itseään uhraavan, orjallisen ajattelutavan, joka hyväksyy helposti juutalaisten olevan johdossa. Kuvitteelliset juutalaiset arkkityypit, kuten nasaretiainen, luovat voimakkaan alitajuisen assosiaation siihen, mitä kutsutaan "aivojen Jumala-osaksi", ja ne siirtävät tämän palvonnan ajattelutavan juutalaisille, jotka aikovat hallita maailmaa. Kristinuskossa ei ole yhtään mitään hengellistä. Raamattu ei ole mitään muuta kuin juutalaisten fiktiivistä historiaa ja voimakasta rienausta pakanallisia jumalia ja Todellista Luojajumalaamme Saatanaa vastaan, joka tarkoittaa hepreaksi "vihollista". Todistamme kaiken tämän tällä verkkosivustolla.

Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2800 orjaa."

Alitajuisten töiden lisäksi pakanoita uhataan vakavasti syventymällä "okkultismiin", jotta kaikki mielen ja sielun voimat voidaan poistaa ja pitää nämä voimat hallitsevien juutalaisherrojen piirissä pakanoiden täydellistä hyväksikäyttöä ja riistoa varten. Koska seksuaalinen orgasmi on portti sielun voimaan ja edistymiseen, kristilliset opit ovat aina työskennelleet säälimättömästi sen tukahduttamiseksi. Kristinusko rummuttaa uhriensa mieliin, että he ovat pelkkää omaisuutta. Heidän mielensä, sielunsa ja ruumiinsa kuuluvat kaikki "Jehovalle", joka todellisuudessa on ylimmän johdon juutalaisia, jotka ovat okkulttisen vallan mestareita.

Lainauksia Talmudista:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Jehova loi ei-juutalaisen ihmisen muotoon, jotta juutalaisen ei tarvitsisi joutua petojen palveltavaksi. Ei-juutalainen on näin ollen eläin ihmisen muodossa ja tuomittu palvelemaan juutalaista yötä päivää."

Seph. Jp., 92, 1: "Jumala on antanut juutalaisille vallan kaikkien kansojen omaisuuteen ja vereen."

Naisten halventaminen näissä ohjelmissa on sairas, kieroutunut ja perverssi yritys, jälleen kerran alitajuisesti, kuten ihmisen seksuaalisuuden tukahduttaminen, riistää pakanoilta okkulttinen valta. Tämä juontaa juurensa Kaukoidän oppeihin "Shaktista", joka edustaa ihmissielun naisellista (alitajunta- ja kundaliinivoimaa) puolta. Miespuolinen puoli on vasemman aivopuoliskon looginen puoli. Molempien on työskenneltävä yhdessä saavuttaakseen aineellisia tuloksia, mikä on joogan tarkoitus. Aivojen naispuolisen puolen tukahduttamisella ihmisen mielen ja sielun voimat ovat täysin horroksessa ja saavuttamattomissa.

Ouija-laudat, astrologia ja muut ennustamisen muodot on myös tukahdutettu tiukasti, jotta pakanat eivät voisi kommunikoida omien TODELLISTEN Jumaliemme kanssa, joita on häpeällisesti ja hirvittävällä tavalla pilkattu ja leimattu "pahoiksi". Jumalamme ovat joutuneet juutalaisten kauhu- ja gore-hollywood-elokuvien ja muiden halventavien ja loukkaavien teemojen uhreiksi, joissa pakanat huijataan pilkkaamaan, kiroamaan ja pelkäämään heitä, samalla kun he työskentelevät oman kadotuksensa eteen ja maksavat siitä selkänahastaan, ei ainoastaan biljoonien ja biljoonien dollarien verran, vaan myös psyykkisellä energialla. Juutalaisilla on ollut pitkä historia pakanoiden harhauttamisessa maksamaan omasta kadotuksestaan ja tuhostaan. Irakin sota on räikeä esimerkki, jossa tuhannet nuoret amerikkalaiset miehet ja naiset ovat kuolleet tai vammautuneet pysyvästi - kaikki Israelin vuoksi.

PAKANOIDEN ON HERÄTTÄVÄ!!!


Takaisin kristinuskon paljastamiseen