Vanhan Testamentin Paljastaminen


Useat kristityt sekä monet muut uskovat juutalaiskristityn raamatun olevan "Jumalan" sana. Todellisuudessa lähes kaikki mitä raamattu sisältää on varastettu ja turmellettu pakanauskonnoista jotka edelsivät juutalaiskristinuskoa sadoista tuhansiin vuosiin ympäri maailmaa, ja erityisesti Kaukoidästä.

"Me tuhoamme Jumalan" - lainaus teoksesta Protocols of the Learned Elders of Zion.

Hepreaksi kirjoitetut "Viisi Mooseksen Kirjaa" tunnettu myös nimellä "Pentateukki" "Torah":in kanssa ovat VARASTETTU sekä KORRUPTOITU Egyptiläisestä "TAROT":ista. Huomio "Torah" on anagrammi "Tarot":ista. Merkittävin esimerkki Tarotista on 78 kortin pakka jota myydään monissa kaupoissa nykypäivänä ja jota käytetään ennustamisessa. Tarot sisältää viisi maata [mistä viisi oli varastettu ja korruptoitu]: tulen sauvat/kepit, ilman miekat, veden maljat, maan lantit sekä eetterin/kvintessenssin valtti. Valtti oli jätetty pois tavanomaisesta pelikorttien pakasta, ja kaikki mitä valtista jäi oli Narri. Kaikki nämä elementit [tuli, maa, ilma, vesi ja eetteri] ovat ihmisen sielua ja Tarotin viesti ennustusta lukuunottamatta on Magnum Opus, joka johtaa fyysiseen ja henkiseen täydellisyyteen ja kuolemattomuuteen. Kaikki tämä oli varastettu ja korrupotoitu sisällyttäen Juutalaisten kuvitteelliseen historiaan, jolla ei ole mitään tekemistä henkisyyden kanssa. 

Juutalaisten Talmud ohjeistaa juutalaisia tuhoamaan sekä orjuuttamaan pakanoita, kun "YHVH" on todellisuudessa juutalaiset.

Lainaus Talmudista: 
Sanhedrin 58b. Jos ei-juutalainen [Pakana] lyö Juutalaista, niin Pakana on tapettava. Juutalaisen lyöminen on sama asia kuin löisi Jumalaa.

Fiktiivisen juutalaisen "Jumalan" "Yawehin/Jehovan" nimi asetettiin, korvaten monien ei- juutalaisten/Pakanoiden Jumalien nimet. "Jehovan" olemus on fiktiivinen. "Jehovan" nimi varastettiin Roomalaiselta Jumalalta "Jove" näin yhtenä esimerkkinä.
"Hurksas Dr. Parkhurts. . . todistaa Diodorus Siculuksen, Varron, St. Augustinon jne. auktoriteetilla kuinka Juutalaisten Iao, Jehova, tai ieue tai ie oli Latinalaisten ja Etruskaaninen Jove..." "YHWH/IEUE" oli lisäksi Egyptiläinen Aurinkojumala Jumala Ra: Ra oli taivaan isä jolla oli 'Huhi' ikuinen -titteli, josta Juutalaiset johtivat nimnen "Ihuh." "Juutalainen mystikkoperinne katsoi, että alkuperäinen Jehova oli androgyyni, hänen nimi yhdistyi Jah:ista [jod] ja preebraalisesta Even, Havahin tai Hawahin nimestä muodostaen he-vau-he Heprean kirjaimilla. Neljä kirjainta yhdessä loivat pyhän Tetragrammatonin, YHWH, Jumalan salaisen nimen..." Voimme myös nähdä kuinka vihamielistä Zeuksen [Jove] ja Prometheuksen tarinaa käytettiin edistäen käsitettä kapinoivasta Jumalasta joka oli tuomittu ja syrjäytetty koska antoi tietoa ihmiskunnalle." 1

Ihmiskunnan alkuperäinen uskonto oli polyteistinen [monijumalainen]. Alkuperäisessä Heprealaisessa Raamatussa, käytettiin sanaa "Elohim". "Huolimatta monoteistisistä pyrkimyksistä kääntäjien ja laatijoiden toimesta Genesiksen kirjassa kamppailtiin yhden jumaluuden julistamisessa maailmassa jossa monet uskoivat moneet jumalaan, joka näkyi lukuisista lipsahduksista jossa raamatullinen narratiivi mainitsee jumalat monikossa. Termi 'jumala'[kun Herra ei ole erityisesti nimetty Yaweh], ei ole yksikössä El vaan monikossa Elohim. 2

Kristinuskon dualistinen näkökulma varastettiin Zoroastrianismin dualismista joka edelsi Kristinuskoa satoja vuosia.3 Yaweh/Jehova korvasi Ahura Mazdan, ja Vanhat Jumalat jotka olivat Alkuperäisiä Jumalia [Ahriman, joka on Arjalainen ja tarkoittaa "jaloa" Sanskritin kielellä] leimattiin "pahoiksi" jotta voitiin perustaa Yawehin/Jehovan ylin monoteismi. Alkuperäiset Jumalat muutettiin Demoneiksi ja hirviöiksi jotka edustivat pahaa.4 Useimmat päätyivät "Goetiaan." Huomaa sanan "Goet" ("Paholainen") ja halveksivan Juutalaisen sanan Pakanoille, joka on "Goy", tai monikossa "Goiym" yhdenmukaisuus.

Tämä lainausote Katolisesta Tietosanakirjasta on erittäin paljastava: 
Samalla tavalla kuin Kreikkalaiset ja Roomalaiset saattoivat jumaloida jumaliaan, uskoen heidän olevan hyviä. Mutta Kristittyjen pyhät kirjoitukset ilmoittavat kuinka kaikki Pakanoiden jumalat ovat demoneita.
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DEMONIT OVAT PAKANOIDEN JUMALIA!!!!

Mithran, joka on taivaallinen välittäjä Ahura Mazdan ja Angra Manuyn [Ahriman] välillä sekä Nasaretilaisen "Jeesus Krituksen" kanssa on monia huomiota herättäviä yhdenmukaisuuksia. Mithra oli pelastaja, joka kuten Nasaretilainen julistettiin profeettojen toimesta, jonka syntymä tapahtui luolassa [useat lähteet väittävät myös Nasaretilaisen syntymän tapahtuneen luolassa], ja harvinaislaatuisen tähden ilmestyminen. Mithra syrjäyttää Vishnun myöhemmin, joka oli esi- Zoroastrianilaisessa maailmassa maailman pelastaja.5

Seuraava on todiste kuinka monet erilaiset ja monipuoliset lähteet todistavat juutalaiskristityn raamatun olevan varastettua:

Molemmat näistä luomistarinoista edeltävät kristinuskoa sekä juutalaiskrisitittyä raamattua vuosisatoja. Molemmat paljastavat kuinka oli "JUMALIA" ei "Yksi Jumala."

Mooseksen Kirja Kappale 1 jae 26 kertoo: "Jumala sanoi: »Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme...."
Tämä tässä paljastaa Juutalaisen monoteistisen myytin. 
Maapallon ulkopuolinen Jumala, tunnettu nimellä Ea [Satan] loi ihmiset geenitekniikalla, ja useat muut Jumalat/Jumalattaret olivat mukana luomisessa. Katso Sumerialaista Luomiskuvaa alla. Tämä oli alunperin kaiverrettu kiveen, tuhansia vuosia vanha; edeltäen Juutalaiskristinuskoa.

Alla on kuva basalttilaatasta joka näyttää Sumerialaisen Aurinkojumalan Shamashin antavan Hammurabille laatan jolle lait ovat kirjattu. "Shamash" tunnetaan myös nimellä "Azazel", niinkutsuttujen "Langenneiden Enkeleiden" johtajana, "Igigi":t Pohjoiset maapallon ulkopuoliset jotka ottivat ihmisvaimoja. 

Esimerkki: Toinen Mooseksen Kirja Kappale 20:
16 Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

VARASTETTU the Code of Hammurabi, 3: Varastettu Hammurabin Laista, 3: "Jos korkea-arvoinen herra esittää väärän syytöksen asiassa, eikä todista sanaansa, ja jos asia liittyy ihmiselämään, korkea-arvoinen herra tuomitaan kuolemaan."

Lisää varkauksia Hammurabin Laista:
Toinen Mooseksen Kirja 21:24 silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta,

Hammurabi 196: "Jos korkea-arvoinen herra on tuhonnut toisen aristokraatin silmän, hänen silmänsä tuhotaan."
Hammurabi 200: "Jos korkea-arvoinen herra on lyönyt toisen samanarvoisen hampaan, hänen hampaansa lyödään."

Lisäksi, suurin osa mitä on kirjoitettu raamatun Mooseksen 2, 3, sekä 5. kirjoihin on saatu ylläolevilta- EI "Yaweh":ilta. On kristittyjä jotka ovat tarpeeksi tyhmiä uskoakseen, että heidän "Yaweh" on ainoa jumala. "Ei muita Jumalia lisäkseni."

LISÄÄ VARKAUKSIA:

Monet Joosuan raamatullisen kirjan kirjoituksista varastettiin:

Lisää varastettuja kirjoituksia Raamatun tuomarien kirjassa:

Samuelin ja kuninkaiden raamatullisissa kirjoissa on myös paljon varastettua materiaalia:

Lisää varastettua aineistoa Esran ja Nehemian raamatullisista kirjoista:

Lisää varastettuja tarinoita ja kirjoituksia Jobin ja Saarnaajan raamatullisissa kirjoissa:

Kuten voimme nähdä yllä olevasta, kristillinen "uskonto" perustuu varastettuun aineistoon, joka on kieroutunut, vääntynyt ja vääristynyt manipuloimaan, sekoittamaan ja yllyttämään pelkoa ihmiskuntaan. Se on vienyt ALKUPERÄISEN JUMALAN JA IHMISEN LUOJAN EA / ENKI:n alias SATANA / LUCIFER:in ja muuttanut hänet oletetuksi ihmiskunnan viholliseksi. "Me tuhoamme Jumalan" - The Protocols of the Learned Elders of Zion. Kristinuskoa on käytetty pilkkaamaan, pahoittelemaan sekä parjaamaan Vanhoja Jumalia, luomaan vieraantumista ja vihamielisyyttä oikeita jumalia kohtaan, jotka korvattiin väärällä jumalalla "Yaweh / Jehova". Lisäksi tätä hirvittävää ohjelmaa käytetään työkaluna luomaan puolustamattoman mentaliteetin; orjan, psykologisesti riisutumaan aseitsta ja hyväksymään kommunismi, toinen Juutalaisten veljeysohjelma.

Usein sanotaan, että todellinen paha ei voi luoda mitään. Kaikki todellisesta pahasta on keinotekoista. Todellisuudessa "Jumala" ja "Paholainen" ovat käänteisiä. Tämän väärän uskonnon koko perusta koostuu varastetusta materiaalista. Lisäksi se on elämänvastainen ja itsemurhallinen. Siinä ei ole mitään hengellistä. Kaiken tämän tarkoituksena on katkaista ihmiskunta kokonaan todellisesta Luoja-Jumalasta, joka on Saatana. Näin tehdessään matelija- muukalaiset ja heidän hyväkseen työskentelevät saavuttavat tavoitteen orjuuttaa ihmiskunnan juutalaisen kommunismin ohjelman avulla. Saatana antaa meille tietoa ja voimaa. Ilman häntä ihmiskunnalla ei ole mitään. Todellinen paha tunnetaan myös valheiden ja petosten mestarina. Kuinka suurta petosta on että näiden uskonnollisten huijausten seuraajat kiroavat ja pilkkaavat omaa Luojaansa? Monilla muinaisista pakanallisista uskonnoista, kuten kreikkalaisista ja roomalaisista, oli yhteisiä legendoja ja pantheoneja. Tämä eroaa täysin kristinuskosta, joka on toiminut hellittämättä ja julmasti tuhoamaan kaikki muut uskonnot väittäen sen olevan ainoa tosi uskonto.

"TIETONI SALAISUUDESSA EI OLE MUUTA JUMALAA KUIN MINÄ."
-SAATANA
Runosta "Rauha Olkoon Hänen"
1 The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold; Acharya S, s. 94-95
2 The Stairway to Heaven; Zecharia Sitchin, s. 99.
3 World Book Encyclopedia article on Zoroastrianism, © 1989
4 A History of the Devil; Gerald Messadié
5 Cambridge illustrated History of Religions; toim. John Bowker. s. 216- 217
6 Mesopotamia; Pamela F. Service, s. 44.


Muut referenssit:

The Holy Bible - King James Version

The Ancient Near East, Volume I, toim. James B. Pritchard © 1958

Old Testament Parallels: Laws and Stories From the Ancient Near East; Victor H. Matthews and Don C. Benjamin© 1991

A History of the Devil; Gerald Messadié© 1993, 1996

Encyclopedia Britannica


TAKAISIN KRISTINUSKON PALJASTAMISEEN