Raamattu: Juutalainen salaliitto ja huijaus Pakanoita vastaan


Raamattu on juutalaisten salaliitto. Kristityt ovat harhaanjohdettuja voimakkaan loitsun alla. Kristinusko ei ole muuta kuin ilkeä ohjelma, jonka päämäärät ovat:

"Peittäkäämme hänen nimensä ja muistonsa."
--Juutalainen Talmud

"Me tuhoamme Jumalan."
--Sitaatti Siionin oppineiden vanhimpien pöytäkirjoista (Protocol of the Learned Elders of Zion)


Lista on loputon ja on niin räikeän selvää, mitä tehtiin. Nyt me kaikki tiedämme, että nasaretilainen on fiktiivinen. Juutalaiset itse tietävät sen eivätkä usko häneen, koska hän on valhe, joka perustuu yli 20:een ristiinnaulittuun "pelastajaan", jotka on varastettu pakanallisista panteoneista ympäri maailmaa.

Olen nähnyt paljon vaivaa ja käyttänyt paljon aikaa Raamatun tutkimiseen, koska niin monilla ihmisillä on vakavia ongelmia, koska he ovat saaneet voimakkaan indoktrinaation kristinuskosta ja siihen liittyvästä psyykkisestä voimasta. On selvää, että Raamattu on huijaus ja valhe.


"Pyrimme nyt vastaamaan kysymykseen, jonka on luonnollisesti herättävä kaikkien niiden mielessä, jotka näkevät ensimmäistä kertaa heprealaisten ja muiden kansojen legendojen samankaltaisuuden, nimittäin: ovatko heprealaiset kopioineet muilta kansoilta, vai ovatko muut kansat kopioineet heprealaisilta? Vastataksemme tähän kysymykseen meidän on; ensinnäkin esitettävä lyhyt selostus tai historia Pentateukista ja muista Vanhan testamentin kirjoista, joista olemme ottaneet legendoja, ja osoitettava, minkä ajan tienoilla ne on kirjoitettu; ja toiseksi osoitettava, että muilla kansoilla oli hallussaan nämä legendat jo kauan ennen tuota aikaa ja että juutalaiset kopioivat niitä heiltä."
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, kirjoittanut T. W. Doane © 1882, sivu 92


Luominen:
"Rakenteellisesti 1. Mooseksen kirja 1-11 tarjoaa kiehtovan näkemyksen siitä, miten Raamattu kehittyi eri kulttuureista peräisin olevien moniteististen myyttien ja legendojen kokoelmasta pääosin yhtenäiseksi monoteistiseksi kertomukseksi israelilaisten historiasta."
- Gary Greenburgin kirjoittama 101 Raamatun myyttiä © 2000; sivu 3

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokainen Raamatun hahmo varastettiin pakanallisista ei- juutalaisista uskonnoista ja korvattiin juutalaisella hahmolla:

Luomalla vastakkaisia jumalia, joista toinen on "hyvä" ja toinen "paha", juutalaiset ovat pystyneet manipuloimaan maailmaa uskomattomalla tavalla.


Juutalainen Tuomarien kirja koostuu aineistosta, joka on varastettu seuraavista lähteistä:


Pakanalliset jumalat päätyivät jumalanpilkan grimoireihin.

"Mikään muu kansa ei ole koskaan ollut niin tietoinen yliluonnollisen väliintulon kautta saavutetusta lopullisesta ensisijaisuudesta. Tämä on antanut heille yhteenkuuluvuutta ja rohkeutta sinnitellä vainon ja hävityksen edessä. Vakaumus siitä, että jokainen juutalainen saa jonakin päivänä osansa jumalallisesta kohtalostaan maailman hallitsevan rodun jäsenenä, on tehnyt hänet ylpeäksi ja mahdollistanut hänen selviytymisensä sopeutumattomana maan kansojen joukossa."
"Luvattuun perintöön sisältyi vapauttaja tai messias, joka toisi "valtakunnan". Tämä messias olisi joko ajallinen, inhimillinen johtaja, joka armeijoineen kukistaisi Israelin viholliset, tai ylimaallinen olento, joka tekisi samoin ja perustaisi myös "ikuisen" juutalaisen valtakunnan." "Juutalainen keisarikunta tulisi näin ollen, kun odotettu vapauttaja tuhoaisi viholliset ja antaisi niiden saaliin Israelille. Kuten Larson sanoo: 'Tämä Messias tuo tuomion pakanoille, ja heistä tulee Juudan orjia..."
Yllä olevat kaksi kohtaa olivat otteita kirjasta The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, kirjoittanut Acharya S. © 1999 sivuilta 325 ja 326.

Raamatun tarkoitus oli:


Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, kirjoittanut T. W. Doane, Copyright 1882

Lopuksi Al Jilwahissa ja Qu'ret al-Yezidissä Saatana tekee hyvin selväksi nämä valheet.


"EI OLE MUUTA JUMALAA KUIN MINÄ ITSE" "TIETÄEN TÄMÄN, KUKA USKALTAA PALVOA KORAANIN JA RAAMATUN VÄÄRIÄ JUMALIA?"
-SAATANA
QU'RET AL-YEZIDISTÄ

"SAATANA" TARKOITTAA VIHOLLISTA HEPREAKSI

"Me tuhoamme Jumalan"
-Sitaatti Protocols of the Learned Elders of Zionista
VIITTAUKSET:

Muut viittaukset:

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457